Čini li se ova slika nekomplicirana u vašim očima? Pa onda, samo naprijed i razbijte ga!

Na ovoj slici možemo promatrati scenarij u kojem dva vozila imaju istovremeno prvenstvo prolaza. Ova vozila, označena brojevima 1 i 2, nalaze se na cesti koja ima prednost prolaska. U ovoj konkretnoj situaciji na scenu stupaju prometni propisi, točnije pravilo da prednost prolaska daje vozilu koje na raskrižju drži svoj smjer ili skreće desno, za razliku od vozila koje dolazi iz suprotnog smjera i koje mu siječe put.

Rješenje se može pronaći ispod, čime se osigurava da u procesu nema varanja.

Prvo vozilo označeno brojem 1 ima prednost na raskrižju zbog svog položaja na cesti koja ima prednost prolaska. Nasuprot tome, drugo vozilo, označeno brojem 2, dolazi iz suprotnog smjera na cestu s prednošću prolaza, ali skreće desno, postavljajući ga s desne strane prvog vozila.

Zatim ide vozilo sa brojem 2 i na kraju vozilo sa brojem 3, koje dolazi sa sporednog puta.

Oglasi - Advertisement