Nakon neuspješnog pokušaja ulaska u Srbiju, Selmu Bajrama je brzo deportirala zrakoplovom granična policija, što je izazvalo stalnu raspravu oko incidenta.

U Srbiji je zabranjen ulazak u zemlju većem broju osoba, među kojima je i Sadik Hasanović, poznati natjecatelj “Zvezda Granda”. Hasanovićeva zabrana, izrečena 2021. godine, posljedica je izvođenja nacionalističkih pjesama.

Pjevač je nakon zabrane ulaska u Srbiju 2021. jasno dao do znanja da mu nije cilj da putuje u Srbiju, već da stigne na željenu destinaciju u Novi Pazar.

Dok sam obeshrabren zabranom ulaska u Srbiju, tješim se spoznajom da još uvijek imam na raspolaganju Bosnu i Sandžak. Ova dva područja mi nude sve što mi treba. Vrijedno je napomenuti da iako sam 2. kolovoza pokušao prijeći srpsku granicu, moj krajnji cilj bio je Novi Pazar, a ne Srbija u cjelini.

Iznoseći svoj osobni stav, Sadik Hasanović izjavio je da Novi Pazar, unatoč službenom proglašenju dijela Srbije, smatra svojim Sandžakom. U slučaju da naiđe na poteškoće u Novom Pazaru, namjerava se preseliti u crnogorski dio Sandžaka i ustrajati u izražavanju kroz svoj glazbeni talent.

Oglasi - Advertisement