Predlog Generalštaba Vojske Srbije o vraćanju obaveznog vojnog roka stvorio je ogromnu podelu između onih koji podržavaju tu ideju i onih koji joj se protive.

Preporuka Generalštaba Vojske Srbije je da vojni rok bude četiri meseca i da je usmeren na “unapređenje odbrambenih sposobnosti Vojske kroz revitalizaciju i unapređenje bogaćenja i obuke aktivnog i rezervnog sastava”. Tokom ovog perioda, regruti će proći osnovnu obuku.

Prema Ustavu, svi građani imaju pravo na prigovor savesti na služenje vojnog roka i na civilnu službu. Pošto po zakonu civilna vojna služba traje 50% duže od “redovne” vojne službe, to znači da ako redovni vojni rok traje četiri mjeseca, civilni vojni rok traje šest mjeseci.

Mnogi ljudi su zainteresovani za godine na koje se vojna služba može odgoditi.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da će regruti koji budu ocijenjeni sposobnima za vojnu službu u godini kada napune 19 godina biti upućivani na služenje vojnog roka.

– Regrut se može uputiti na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života. Odredbama Zakonika o vojnim, radnim i materijalnim obavezama propisano je da regruti koji su upisani na fakultet (tj. drugi fakultet ili strukovni studij) i koji po završetku fakulteta prelaze u vojnu službu (tj. drugi fakultet ili stručni studij) nisu dozvoljeni. da služi vojni rok. Kasnije te godine, krajem septembra, kada je imao 27 godina. Do kraja novembra ove godine, regrutator će biti u obavezi da dostavi teritorijalnim organima dokaz da je upisan na višu ili drugi fakultet ili da se bavi stručnim studijama tokom svake školske godine – uputstva su data na sajtu odeljenja.

Ako se utvrdi da regrut nije izvršavao svoje obaveze iz ovog zakona, zbog čega nije služio vojni rok na kraju godine u kojoj navršava 27 godina života, najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj ako navrši 30 godina, teritorijalne vlasti će te godine donijeti odluku

– regruti koji su osuđeni na kaznu maloljetničkog ili bezuslovnog zatvora (do službe ili uvjetnog otpusta) za krivična djela i regruti koji podliježu prinudnim vaspitnim mjerama ili mjerama bezbjednosti u pritvoru psihijatrijskih i zdravstvenih ustanova (za vrijeme trajanja preduzetih mjera), na osnovu prethodno dobijen. Može biti upućen na služenje vojnog roka nakon što dobije mišljenje ustanove za liječenje ili kazneno-popravne ustanove o njegovom ponašanju u tom periodu. Poslužite se ili primite liječenje najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj navršite 30 godina. Ukoliko ne postoje zakonske prepreke za služenje vojnog roka za obveznike koji su u inostranstvu boravili duže od šest meseci, dozvolu za boravak u inostranstvu mogu dobiti najkasnije do kraja juna te godine. Maksimalni period boravka je dve godine. vojni obveznik mora imati 27 godina ili više, naveli su iz ministarstva, dodajući:

– U izuzetnim slučajevima, ako se radi o zaposlenju na neodređeno, beneficijama, kreditnim obavezama, obavezama izdržavanja članova porodice, regrutu se može dozvoliti da produži privremeni boravak u inostranstvu do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života, popuni magistarske ili doktorske disertacije i druge slične situacije u inostranstvu. Ostvarujući pravo na boravak u inostranstvu, takvi regruti mogu odgoditi obavezu služenja vojnog roka do 30. godine života.

Oglasi - Advertisement