Krpelji su najaktivniji od aprila do septembra, i moguće je naići na njih u nepokošenoj travi i drugim zelenim površinama. Iako vakcina za zaštitu od krpelja još ne postoji, važno je preduzeti mere opreza kako biste smanjili rizik od ugriza i potencijalnih zdravstvenih problema.

Mere Predostrožnosti:

Pregled Tijela i Odjeće:
Nakon boravka u prirodi, detaljno pregledajte cijelo tijelo i odjeću kako biste pronašli i uklonili krpelje. Oni se često nalaze na visokim biljkama i mogu pasti sa drveća.

Pazljivo Uklanjanje Krpelja:
Ukoliko pronađete krpelja na koži, neophodno je da ga pažljivo uklonite pincetom. Držite krpelja što bliže koži i lagano ga izvucite bez okretanja. Ne mažite krpelja nikakvim supstancama, jer to može izazvati povraćanje krpelja i povećati rizik od prenosa bakterija koje izazivaju lajmsku bolest.

Dezinfekcija Mesta Ugriza:
Nakon uklanjanja krpelja, mesto ugriza tretirajte dezinficijensom i pratite stanje kože tokom narednog meseca. Ukoliko dođe do promena na koži, obavezno potražite medicinsku pomoć.

Medicinska Pomoć i Tretman:
Ako sumnjate na lajmsku bolest, obratite se lekaru i pridržavajte se propisane terapije. Ne prekidajte terapiju pre vremena, jer to može dovesti do pogoršanja stanja.

Prenos sa Pasa:
Krpelji se mogu preneti sa pasa na ljude, ali samo dok su na dlaci. Jednom kada se ugrizu u kožu, više se ne mogu prenositi.

Prenos Lajmske Bolesti:
Osobe zaražene lajmskom bolešću ne mogu preneti infekciju na druge ljude.

Dijagnostika Lajmske Bolesti:
U slučaju sumnje na lajmsku bolest, sve neophodne pretrage se obavljaju u zdravstvenim ustanovama, a troškove snosi socijalno osiguranje.

Uživajte u prirodi, ali budite svesni i oprezni kako biste se zaštitili od krpelja. Redovno pregledajte svoje tijelo i odjeću nakon boravka u prirodi i odmah uklanjajte krpelje, vodeći računa o pravilnom postupku uklanjanja.

Oglasi - Advertisement