Sud je tvrdnje majke o beskućništvu smatrao valjanima, što je rezultiralo prihvaćanjem njezinih argumenata.

Općinski sud u Novom Zagrebu odbacio je tužbu Grada Zagreba protiv samohrane majke koja je s malodobnim djetetom protupravno ušla u stan u gradskom vlasništvu te potom promijenila bravu. Grad je tražio povrat imovine i uklanjanje svih stvari i korisnika, dok je također tražio naknadu za pravne troškove.

Tijekom davanja izjave, majka je izrazila svoju tešku životnu situaciju, naglašavajući nedostatak odgovarajućeg stambenog prostora. Stalno zaposlenje i dosljedno plaćanje režija otkrila je pod svojim imenom. Unatoč nastojanjima da riješi probleme s Gradom Zagrebom, nailazila je na prepreke i nije uspijevala pronaći rješenje. Nadalje, spomenula je početno stanje stana pri useljenju, koje se sastoji isključivo od tuš kabine, umivaonika i WC-a, te kako je ona osobno uredila i uljepšala prostor.

Majci je sud odobrio naklonost.
Sud je prihvatio tvrdnju majke da još uvijek ima dvoje djece u dječjem domu i izrazio želju da žive s njom. Međutim, sud je primijetio da se stambeno pitanje treba riješiti prije donošenja bilo kakve odluke. U svjetlu ovih okolnosti, sud je prepoznao zabrinutost majke u vezi s mogućim gubitkom trenutnog prebivališta, koje je jedino mjesto gdje može boraviti sa svojim malodobnim djetetom. Slijedom toga, sud je njen iskaz prihvatio kao prigovor na pravo na dom.

Sud je u svojoj presudi utvrdio da samohrana majka spada u demografsku skupinu građana koji žele poboljšati svoje uvjete kroz zapošljavanje. Suprotno tome, tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave nije pružilo dovoljno dokaza koji bi opravdali iseljenje tuženika temeljem ekonomske nužde, kao što je prodaja ili najam stana po tržišnim cijenama.

Sud u ovom postupku daje prednost majčinom pravu na dom u odnosu na pravo vlasništva Grada Zagreba. Presudom se izjavljeni prigovor prava na dom priznaje kao osnovan, unatoč ništetnosti, te se Gradu Zagrebu daje mogućnost žalbe.

Presudom, na koju Grad Zagreb može uložiti žalbu, priznaje se prednost prava na dom majke u odnosu na pravo vlasništva grada, a prigovor prava na dom ocjenjuje se osnovanim i ništavim.

Oglasi - Advertisement