Kreatinin je organsko jedinjenje koje nastaje kao nusprodukt metabolizma proteina u mišićima. Njegovu proizvodnju potiče razgradnja kreatin-fosfata, a izlučivanje se vrši preko bubrega putem mokraće, gdje je koncentracija najviša.

Dr Zoran Paunić objašnjava da je nivo kreatinina u krvi pouzdaniji indikator bubrežne funkcije u odnosu na nivo uree, koji može varirati zbog funkcije jetre ili stanja hidratacije organizma. Razumijevanje nivoa kreatinina zahtijeva uvid u uzrast, pol i mišićnu masu pacijenta. Na primjer, mladić od 20 godina s dobrim mišićnim tonusom može imati normalnu bubrežnu funkciju s kreatininom od 120 umol/L, dok bi isti nivo kod starije, slabije osobe mogao ukazivati na ozbiljnu bubrežnu insuficijenciju.

Šta nam govore različiti testovi kreatinina?

  • Nivo kreatinina u krvi: Ovaj test je ključan za procjenu bubrežne funkcije, pogotovo kod pacijenata s dijabetesom ili hroničnim bubrežnim bolestima. Normalne vrijednosti variraju od 60 do 120 mikromola po litru, ali ovise o mišićnoj masi, uzrastu i polu.
  • Nivo kreatinina u urinu: Mjeri se u sakupljenom 24-satnom urinu kako bi se preciznije odredila glomerularna filtracija (GFR). Ovaj test može pokazati kako bubrezi filtriraju male molekule iz krvi i pomaže u dijagnozi i praćenju bubrežnih bolesti.

Dr Paunić napominje da klirens kreatinina, iako koristan, nije uvijek potreban na svakom pregledu. Njegova pouzdanost može biti upitna ako se urin ne sakupi propisno.

Značaj i mjerenje kreatinina
Kreatinin je važan pokazatelj energetske proizvodnje u mišićima i njegov nivo u krvi odražava ravnotežu između njegove proizvodnje i izlučivanja. Ako bubrezi ne filtriraju kreatinin efikasno, njegova koncentracija u krvi raste, što može ukazivati na bubrežnu disfunkciju.

Kreatinin u laboratorijskim testovima

  • Klirens kreatinina: Izračunava se na temelju kreatinina u krvi i urinu, te može varirati zbog fizičkih karakteristika pacijenta.
  • Sniženi klirens kreatinina: Može biti znak bolesti bubrega ili smanjenog protoka krvi kroz bubrege.

Referentne vrijednosti
Normalne vrijednosti kreatinina u 24-satnom urinu su 41-88 μmol/L, dok su u običnom urinu 0.6 – 1.2 mg/dL za muškarce i 0.5 – 1.1 mg/dL za žene. Odrasli s jednim bubregom mogu imati normalan nivo kreatinina od 1.8 – 1.9 mg/dL.

Visoki nivoi kreatinina mogu upućivati na ozbiljne bubrežne probleme, dok niski nivoi obično odražavaju smanjenu mišićnu masu. Izračunavanje klirensa kreatinina pruža uvid u efikasnost filtracije bubrega i ukupno stanje bubrežne funkcije.

Oglasi - Advertisement