Rok plaćanja dugovanja građana za komunalne usluge, električnu energiju, kabelsku televiziju, mobilni i fiksni telefon utvrđen je na godinu dana. No treba napomenuti da se dug može naplatiti i nakon tog jednogodišnjeg roka. Potrošači imaju mogućnost spriječiti prisilnu isporuku prigovorom u navedenom roku.

Nadalje, prema zakonu, dužnici nisu dužni nastaviti naplatu zastarjelih tražbina radi reaktivacije nakon razdoblja od godinu dana.

Mladen Alfirović, predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, pojašnjava da prema Zakonu o obveznim odnosima svi mjesečni servisi koji se duguju zastarijevaju u roku od godinu dana.

Važno je čuvati dokaz o plaćanju 12 mjeseci. Ukoliko se potrošači ne pridržavaju ovog upozorenja, stvar će rješavati izvršitelj. Alfirović je istaknuo važnost toga da građani ne izbjegavaju rješenja koja im se daju jer će u konačnici imati pozamašne kamate.

Alfirović je istaknuo da je u slučaju zastare potraživanja pojedinac dužan bez odlaganja podnijeti prigovor u roku od osam dana od prijema rješenja ovršenika. Za njih je ključno da u svojim podnescima navedu zastaru. Podnošenje pritužbe odmah je njihov jedini način da izbjegnu ovrhu.

Među građanima je česta zabluda da dugovi postaju nenaplativi nakon 12 mjeseci ili da otplatu mogu izbjeći jednostavnim odbijanjem rješenja ovrhovoditelja. Međutim, važno je napomenuti da zastara ne počinje automatski; stupa na snagu samo ako dužnik to posebno napomene u roku od osam dana.

Alfirović je upozorio da bi nepoduzimanje mjera rezultiralo značajnim povećanjem troškova i neizbježnom prisilnom naplatom duga.

Potrošači su opterećeni činjenicom da sudovi ne uzimaju u obzir rokove, što izaziva zabrinutost. Dodatno, postavlja se pitanje zašto određena javna poduzeća pokušavaju dohvatiti zastarjela izvješća. Dužnik je putem ovrhovoditelja sudu iznio prigovore na zastarjele tražbine, zbog čega je sud donio odluku o obustavi postupka naplate. Prilikom podnošenja ovih prigovora obavezno se pridržavati propisa. Nadalje, valja napomenuti da Zakon o zaštiti potrošača zabranjuje korisnicima da vraćanje u rad ili pružanje usluga uvjetuju plaćanjem zastarjelih potraživanja, no takva praksa i dalje postoji u stvarnosti.

Je li moguća obustava usluge mobilnog telefona nakon samo dva mjeseca neplaćenih računa? Da, mobilni i kabelski operateri imaju ovlasti prekinuti pružanje usluga korisnicima koji nisu podmirili svoja dugovanja u tom roku. Međutim, nakon što se dug riješi, usluga će biti ponovno uspostavljena. Važno je napomenuti da ako je proteklo godinu dana i potraživanje je zastarjelo, operater ne može od korisnika tražiti plaćanje ponovnog aktiviranja usluge.

Oglasi - Advertisement