Istoričar Vladimir Veljković bio je glavni gost božićne epizode emisije Crveni karton na Kurir TV. Svetislav Basara, autor i voditelj emisije, raspitivao se o odluci Srpske pravoslavne crkve o obilježavanju Božića po Julijanskom kalendaru. Ovaj izbor se čini intrigantnim, s obzirom na to da je srpski Milutin Milanković odigrao značajnu ulogu u usavršavanju gregorijanskog kalendara kojeg danas slijede brojne pravoslavne crkve.
Ako me sjećanje ne vara, Sabor je 1923. razmatrao prijedlog Milankovićeva kalendara koji je iznijela srpska delegacija. Ovaj kalendar, koji je izradio naš cijenjeni znanstvenik, dobio je saborsko odobrenje i prihvatile su ga pojedine crkve. Međutim, naša crkva, koliko sam ja shvatio, to nije izravno odbacila, nego je izrazila opće prihvaćanje bez preciziranja kada će to biti implementirano. To se dogodilo u doba Jugoslavije, kada je uspostavljena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je kasnije postala Kraljevina Jugoslavija. Odnos između Katoličke crkve i novonastale Srpske pravoslavne crkve u to vrijeme uvijek je bio složen, pa je moguće da je to utjecalo na odluku Srpske crkve da odustane od prihvaćanja Milankovićevog kalendara. Posljedično, to bi rezultiralo da katolički i pravoslavni vjernici u tom razdoblju slave Božić istovremeno.
Basara je postavio pitanje postoje li zapreke za prihvaćanje ideje da se Božić slavi 25. prosinca, sugerirajući da načelno ne bi trebalo biti zapreka.

Rasprave o kalendaru među pravoslavnim vjernicima nisu neuobičajene, a o tome postoji opsežna literatura. Zanimljivo je da je u Grčkoj ovo pitanje dovelo do praktičnog odvajanja pojedinih pravoslavnih svećenika od Grčke crkve. To pokazuje prisutnost vjerskog fundamentalizma i fanatizma unutar crkve, budući da su takve stvari uzdignute do velikog značaja i remete uspostavljeni poredak. Moguće je da su naši mudri biskupi bili zabrinuti zbog mogućeg raskola u Srbiji zbog ovog pitanja. Nažalost, takve je pojave nemoguće u potpunosti spriječiti. Međutim, poželjno je preuzeti proračunat rizik i usvojiti jasan smjer, jer će ga većina pojedinaca na kraju prihvatiti. Samo mala manjina može predstavljati pravi problem i odlučiti se odvojiti od crkve. To je perspektiva Veljkovića.

Oglasi - Advertisement