Znate li koliko BAKTERIJA ima KAŠIKA kojom se VJERNICI PRIČESTUJU? - Lifesytledom

Znate li koliko BAKTERIJA ima KAŠIKA kojom se VJERNICI PRIČESTUJU?

U Moskvi je istraživanje pokazalo kako su jednu nevjerovatnu poptpuno činjenicu svim naučnicima koji su se bavili tim istraživanjem o tome kako su u Hramu tog dana svi vjernici istom kašikom bili pričestivani. Na njoj nije bilo čak niti jednog virusa, ali ni bilo kakve bakterije.

Naprosto nauka je bez ijedne riječi ostala, to su istraživanje oni ponavljali još nekoliko puta, a onda su na par lokacija ponovo to uradili da bi na kraju došli do činjenice koja je potpuno nevjerovatna – to je bio još jedan od dokaza da Gospod je onaj koji nas štiti i koji pobjeđuje!

Ta kašika je potpuno bila sterilna, pa niti jedna bakterija nije bila na njoj! Priđite ovoj Svetoj Čaši – Hrista primite Vi u svoje tijelo.

Nešto o Pričešću – Mi Svetom Tajnom primamo pričešće u vidu vina i hljeba Tijelo i Krv od Gospoda Isusa Hrista. Ta Sveta Tajna je predstavljena sa vrhuncem ljubav i zajedništva između čovjeka i Boga.

Ovu Svetu Tajnu tog pričešća je sam Gospod ustanoio i to na Tajnoj večeri:

“Kad jeđahu, Isus Hris uze hljeb i prelomi ga sa blagoslovom, dao ga je učenicima, te reče: Uzmite ga i jedite, ovo je moje tijelo. Te čašu uze i blagodarivši dade govoreći im: Iz nje svi pijte, jer to je krv moga Novog zavjeta..” (Matej 26; 26-28).

Categories: Zanimljivosti

Leave A Reply