Žene koje imaju zadebljano tkivo dojke ili pozitivnu obiteljsku anamnezu trebaju početi s pregledom na mamogramu nakon 30. godine života, a ne nakon navršenih 50 godina, kako mnogi savjetuju. To je preventiva, i svaka žena bi se trebala pridržavati ovog zlatnog pravila.

Ranija istraživanja pokazala su da su žene pod velikim rizikom da budu pregledane prije 40. godine. Veliki broj žena starih 30 i više godina je povećan rizik od ove opasne bolesti, koja uzima sve više žrtvi iz dana u dan. Najveći rizik su one žene koje imaju pozitivnu obiteljsku anamnezu i pate od ove bolesti u prvom koljenu, unatoč svojoj dobi, te je genetika ovdje odigrala ipak ključnu ulogu u svemu. Posebna visoko rizična kategorija su žene koje imaju grudi s debelim tkivom.Razlog tih tvrdnji da je moguća zaraza ovog tkiva opasno proizlazi iz saznanja da veliki broj pacijenata dolazi upravo s takvim grudima i puno manje od onih sa pozitivnom obiteljskom anamnezom. Gustoća dojke mijenja se s godinama. Mlađe žene imaju čvršće grudi jer tek u kasnijim godinama njihove grudi postaju punije masnoćom.

Stoga je imati mamogram jedini način za prepoznavanje raka, pogotovo kod žena u ovim kriznnim godinama pred samu menopauzu. Stoga stručnjaci preporučuju da se skrining započne prije, a najkasnije nakon 45 godina starosti same žene.

Preporuke