Jednostavno život je takab koji nam prođe u radu i na kraju dolazimo do penzije u kojoj uživamo.
To sve je lijepo i divno, ali ne može sve tako da bude.
Velika je stvar doći do penzije, a svjesni smo toga da se svakog dana uvode neka nova pravila što se tiče penzija.

Naime, od početka naredne godine, tačnije 2021. godine počet će se primjenljivati nova pravila za žene kada je pitanje odlaska u penziju, a ono što ostaje isto jeste da muškarci će imati iste uslove, ali to naravno nije slučaj ukoliko je riječ o privremenim penzijama.

Ovaj Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju je izmjenjen zadnji put 2014. godine, a tada su se uslovi za žene mjenjali skoro svake godine, a najgore do svega jeste što se dobna granica za odlazak u penziju stalno pomjerala.

Na kraju ćemo doći do toga kada će žene moći u 2032. godini u penziju kada napune 65 godina

Što se tiče izmjena žene mogu sada da idu u penziju sa 63 godine i dva mejseca, a potrebno broj godina radnog staža je ostao isti, a to je 15 godina.

Kasda su u pitanju žene, došlo je do promejne nekih pravila ukoliko se radi o odlasku u privremenu penziju.

Za ovu penziju je potrebnmo 57 godina i 8 mjeseci života, a pri tome morate imati 39 i četiri mjeseca godina radnog isksutva.

Muškarci će moći naredne godine da idu penziju kao i prije, a to je sa 65 godina i 15 godina radnog staža,

Što se tiče muškaraca a kada je u pitanju privremena penzija oni će moći ići u nju ukoliko imaju 40 godina radnog staža i 58 godina života

Ono što je sigurno,a tiče se oba pola jeste da svi mogu da idu u penziju ukoliko imaju 45 godina staža bez obzira koliko godina imaju naravno, i dalje je jedan od glavnih uslova to da su im redvono uplaćivani doprinosi od strane poslodavaca.

Koji je vaš komentar ?

Preporuke