Ono što je siourno jeste da je Josip Broz Tito jedna velika legenda na ovim prostorima, i čovjek koji je zasigruno vodio jednu od najjačih država u svijetu, a što ej za ove sadašnje uslove i u kojima mi živimo jer svaka zemlja koja je nastala iz bivše Jugoslavije sada ima svog predsednika, dok neke imaju i tri kao što je Bosne i Hercegovina.

Kada je on u pitanju o njemu bi se stvarno moglo pisati danima, a veliki broj ljudi je to i uradio, ali vjerujemo kako je i bez obzira što su mnogi pisali o  njemu, ostalo je nekoliko neispričanih priča o njemu, koje su možda i otišle u zaborav i vjerovatno nikada neće biti rečene.


Međutim ono što je sigurno kada je on u pitanju jeste da je on bio jedne čvrste ruke, koji je pomagao radnicima i koji se zalagao za rad, prava radnika su bila nešto što se moralo poštovati, a kada su u pitanju plate, one su bile soldine, a posla je bilo za svakoga i ono što vjerovatno mnogi najviše posminju jeste da su se ljudi sa svojih dvadeset i nešto mogli osamostaliti i praviti svoje kuće.

On je isto tako vodio mnogo računa o svojim rgađanima te je vrlo rado cijelo vrijeme obilazio razne gradive i cijelu Juogslaviju, a isto tako je održavao i razne odnose sa stranim državnicima kako bi Jugoslavija dobila na kredbilitetu kojeg je ona imala u to vrijeme.

Međutim, koliko god on išao ,po gradovim Jugoslavije, postojao je jedna grad od kojeg je njega uvijek obilazila jeza, a to je naravno Čačak.
Naime, on je smatrao ljude iz Čačka da su povezani sa ravnogorksim pokretom, a stariji ljudi govore kako su protivnicu tog režima išli čak sedam dana u zatvor prije nego li Tito dođe u posjetu, a u jedno njegovom gostovanju je nestalo čak i struje pa su ovaj grad nazvali buntovnički grad.

Da li ste ovo znali? Pišite nam vaše mišljenje?

Preporuke