Svijet se nalazi na nogama, ljekari su pronašli način kako zaustaviti metastazu: Ćelije neizliječivih bolesti pretvorili su u masne! - Lifesytledom

Svijet se nalazi na nogama, ljekari su pronašli način kako zaustaviti metastazu: Ćelije neizliječivih bolesti pretvorili su u masne!

U Bazelu sa Univerziteta su naučnici Švicarski uspjeli da pronađu način kako zaustaviti metastazu i način kako brzo reagovati da se ćelije raka što sporije šire, te da se u okolini prilagode svim promjenama, a u ovom je slučaju to da se one u drugu vrstu potpuno transformišu.

Na miševima su prvenstveno radili eksperimente, a oni nam tvrde kako su te ćelije od raka dojke pretvorile se u ćelije masne. tako da su razvoj kod metastaze potpunos topirali i na taj način spriječili su da se u tijelu miševa prestane širiti bolest.

1

Kombinaciju su oboljelim miševima davali od lijekova koji služe za dijabetes a to su za tip dva i kod raka kože. Na taj način su uspjeli da transformacije ćelija od tumora aktiviraju i tako da njihov preobražaj bude u masne ćelije.

Također još napominju kako reaguju brto te ćelije raka i one se okolinskimpromjenama prilagođavaju, a ovo istraživanje je objavljeno i u Cancer Cell časopisu.

Categories: Najnovije,Zanimljivosti,Zdravlje

Leave A Reply