U današnjem članku stavrno pričamo o jednoj veoma zanimljivoj temi, a ne biste nam vjerovali kada bismo vam rekli da postoje određeni datumi koji stvarno imaju nek značenje u svijetu, a jako je čudno da pomislite na to je da samo zato što ste vi rođeni na taj datum vi imate neku posebnu ulogu u ovom svijetu.

Naime, kako god veliki broj ljudi ne vejruje u takve stvari, ali ima stvarno i onih koji se nikako ne mogu odlučiti da li vjeruju u takve stvari ili ne, a njihovo vjerovanje se pokoleba kada se desi nešto što im je predviđeno, pa onda krenu vjerovati ili obratno.

Ovim pitanjem se bavi jedna posebna nauka koja se zove numerologjija i prema njoj ukolik ste vi rođeni u nekim od ovih dana, a to su 11, 22, 10, 20 i 30, vi zapravo imate jednu veoma veliku ulogu u ovom svijetu.

Broj 11 označava jednu veoma mirnu i staloženu osobu koja ima veoma razvijenu intuiciju, ali oni svoju intuiciju vrlo često ignorišu jer vjeruju u samo svoj razum i u ono što je dokazano.

Drugi ljudi koji vas okružuju vam se u velikom broju slučajeva povjeravaju jer ste vi jedna veoma pouzdana osoba

Međutim postoji jedan datum koji je posebno važan u astrološkom svijetu, a to je 22. 11. 2005. tako da oni vrlo često važe za osobe koje imaju filozofske stavove i jako su skromni i oni imaju posebno mjesto na ovom svijetu, ali je potrebno da to otkriju.

Vaš komentar?