Profesor Petar Kočović iz dana u dan objavljuje opštu mapu Europe, na kojoj se prikazuje kada će se određeni talas epidemije korona virusa, u kojem se nalazi neka od zemalja, konačno završiti. Prema njegovoj provjeni, kraj epidemije prvo će se dogoditi u Srbiji, zatim u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, dok će neke zemlje morati da sačekaju godinu, pa čak i više. Predviđanja kraja epidemije dobiju uz pomoć takozvane Gausove krive. “Na opštoj mapi Europe koju objevljujem svakoga dana, uz svaku državu stoji i datum. To zapravo predstavlja kraj završetka datog talas.

Ali, za nekoliko zemalja kao što je recimo Turska, u prethodnih nekoliko dana Gausov model ne računa završetak, pa sam zbog toga ostavio posljednju promjenu” rekao je profesor za medije. Prema njegovim procjenama, drugi talas epidemije u Srbiji će se završiti 13. septembra, u BiH 9. oktorbra, dok će u Crnog Gori do završetka talasa doći tek 5. novembra. Ostatak teksta možete pročitati ovdje.

ovdje.

Preporuke