Poznajte li ovu priču o džamiji koju su Srbi branili? Pročitajte šta je to sa njom bilo! - Lifesytledom

Poznajte li ovu priču o džamiji koju su Srbi branili? Pročitajte šta je to sa njom bilo!

U našoj zemlji postoji mnogo zaista legendi kao i priča koje su zaniljive i vezane za objekte vjerske, a ovo je jedna od takvih priča koja se bazira na selo Karići koje se nalazi kod Vareša.

Naime, ovdje se radi o džamiji koja je na platou od jedne planine smještena a to je planina Zvijezda, već se decenijama pravoslavna jedna porodica Todorovića brinula o njoj, a kod njih su bili od ove džamije ključevi koja je početkom 18. stoljeća bila izgrađena.

“Istina jeste da se ona održavala i da su iz sela muslimani otišli, naime u ovoj okolini muslimana nije bilo, pa takod a su prije tog rata ključevi od džamije se nalazili kod pravoslavne jedne porodice a to su Todorovići.

Nakon Drgog svjetskog rata se neka jedinica četnička našla i htjela je ovu džamiju da zapali, ali ona nije htjela da gori. Tako da su u ovom ratu došli Srbi lokalni i nju b ranili od četnika, a oni su došli da je unište. Na kraju su je zapalili i un ištili, zatim je i tenk mezarje porušio. Također postoje informacije da je Nenad Todorović branio džamiju pa je onda i ubijen, ” tako nam gvoori Sadžid ef, Ramić koji je u varešu imam.

Categories: Najnovije,Vijesti,Zanimljivosti

Leave A Reply