Kada su u pitanju mozgalice svjesni smo toga da su one kako je došlo do razvoja interneta i društvenih mreža počele da se pojavljuju u velikom broju na njima, a koliko će zapravo one biti popularne zaviee koliko su teške za riješiti  i koliko su one zapravo kompleksne.

U posljednjih nekoliko dana interentom i društvenim mrežama hara jedna mozgalica pa smo mi odlučili da vam nju donesemo u nastavku ovog članka,.

Naime, na ovoj mozgalici vidite tri kutije gdje je nacrtan automobil, a pored kutije možete da vidite riječ koju je svaka kutija otkrila u kojoj kutiji se zapravo nalazi automobil..

Ono što vi trebate ovdje otkriti jeste u kojoj se zapravo nalazi automobil i da osnovu ovih izjava koje se nalaze pored svake kutije odredite koja je zapravo ona tačna i da napomenemo samo jedna je tačan odgovor, a to je u kojoj se kutiji zapravo nalazi automobil.

Ove kutije ima sljedeće izjave : 1. Automobil je u ovoj kutiji, 2. Automobil nije u ovoj kutiji, 3. Automobil nije u kutiji broj 1.

Iako ove izjave na prvu ne govore dovoljno vjerujte da se u ovim izjavama nalazi dovoljno informacija da otkrijete da li se u njima nalazi automobil.

.Samo 36 % ljuidi je uspjelo da tačno riješi ovaj zadatak.

Pa izvolite i recite koji vi mislite da je tačan odgovor.

Naime, tačan je odgovor kutija broj 2.
Da objasnimo.
Ovo možete da riješite eliminacijom i kako smo rekli da je samo jedna izjava tačna, onda dolazimo do toga ako je izjava kutije broj 1 tačna onda znači da su 1. i 2. tačan odgovor, a to dovodi do toga da da ne može biti kutija broj 1.
Ukoliko je automobil u kutiji broj tri onda bi izjave 2 i 3 bile tačne, pa samim tim ne može biti odgovor da je kutija broj tri.

Znači ostaje nam samo kutija broj 2.

Da li je bilo teško?