Ovo je stvarno bizaran običaj: U Srbiji je svekar spavao sa snahom, i to se nije smatralo za grijeh, evo i zašto - Lifesytledom

Ovo je stvarno bizaran običaj: U Srbiji je svekar spavao sa snahom, i to se nije smatralo za grijeh, evo i zašto

U cijelom svijetu postoje običaji u svakom narodu koji su čudni i na kraju bizarni ostatku svijeta, ali sasvim je normalno da se taj dio svijeta ponaša prema tim običajima. U današnje vrijeme ovo je moderno uvijek čudno kada vidite starijeg muškarca, starca u vezi s mnogo mlađom djevojkom. I iako je ljubav slijepa, ipak se svi iscrpljuju kad naiđu na ovakvu scenu.
Jedan od običaja južnih Slavena zasigurno je bilo Snohaćenje, koje je postojalo od 1878., pa sve do povlačenja Turaka s ovih prostora 1912. godine. A vjeruje se da je do kraja Drugog svjetskog rata ovaj običaj bio potpuno iskorijenjen.

Običaj snohaćenja prenosio se s generacije na generaciju, a ova seksualna praksa bila je najraširenija u Pomoravlju, kao i nekim dijelovima Srbije u Vranju. Taj se običaj temeljio na činjenici da kad se maloljetnik vjenča i ne može obavljati bračne dužnosti, u tom bi slučaju dječakov otac obavljao te bračne dužnosti sa snahom sve dok sin nije dovoljno star da sam obavlja te dužnosti.
To se u to vrijeme prakticiralo u svim društvenim slojevima, od najviših do najnižih razreda, nije bilo rijetkost da snaha ostane u drugom stanju sa svojim svekrom, a nitko to u to vrijeme nije smatrao grijehom, čak ni najmanjim grijehom. Mlade djevojke nisu imali problema s ocem spavati kao ni sa suprugom. Jer kao što smo rekli, običaj se prenosio s generacije na generaciju, pa su te uloge preuzeli kasnije.

Takvi običaji nisu postojali samo u bivšoj Srbiji, već i u drugim dijelovima planeta, pa čak i u regiji, a jesu li iskorijenjeni do kraja, ne znamo s potpunom sigurnošću. Šta vi mislite o ovakvom običaju?

Categories: Vijesti,Zanimljivosti

Leave A Reply