U današnjem članku ćemo pričati o zdravlju, tačnije o krvnim grupama, a vjerovatno ste svi upoznati sa tim pojmom i koliko je važno da znate koja ste vi krvna grupa.

Naime, same krvne grupe se razlikuju jedna od drugih po antigenima, tj omotačima koje se nalaze oko eritrocita, tačnije crvenih krvniih zrnaca.

Vjerovanto svi znate da postoje četiri krvne grupe, a to su A, B, AB i 0.

Ove razlike između njih imaju veze sa evolucijom čovjeka, a austrijski doktor Karl Landštajner je 1900 dobio Nobelovu nagradu za medicinu jer je otkrio da postoje različte krvne grupe a ovo je svakako bilo jedno od velikih otkrića za medicinu

Već smo naveli prema čemu se jedna krvna grupa razlikuje od ostalih, a to se u praksi ogleda tako da ako osoba koja ima krvnu grupu A, želi da primi krvnu grupu B, njen organizam će odbiti tu krv jer ta krvna grupa ne odgovara datom organizmu.

U tom slučlaju dolazi do opasnosti za pacijenta jer u tom slučaju može da dođe do zgrušavanja krvi u ogrnaizmu,.

U sutšini postoje dva antigena a oni su A i B,. a ukoliko vi imate krvnu grupu AB u vašoj krvi se nalaze oba antigenta., dok nultoj krvnoj grupi nedostaje tih antigena i zbog toga krvna grupa 0 može da primi samo krvnu grupu Nultu.

Naime, kada je riječ o starosti krvna grupa A je najstarija na svijetu, a ona su sve ostale krvne grupe nastale kako proces mutacije koje su bile potrebne kako bi čovjek preživio i kako bi se izborio sa određenim bolestima.

Vaš komentar?

Preporuke