U sezoni kad se sprema ogrijev, posebno se može osjetiti manjak pa nerijetko oni nastanu i u snabdijevanju drvima.

Do skorašnje vrijeme su dolazile kao alternativa i drvosječe sa područja RS, ali i oni odlaze u Sloveniju za veću platu pa je i njih sve manje.  Kompanije koje obavljaju šumarske poslove za potrebe JP Srbija šume, poput iznošenja oblovine i sječe industrijskog i ogrijevnog drveta, kubure sa pronalaskom radne snage, mada kažu u šumskom gazdinstvu Boranja iz Loznice da ima dovoljno i para i posla, koje inače gazduje nad 36 hiljada hektara privatnih šuma u zapadnoj Srbiji kao dio Srbijašume, samo nema ljudi.

-Te kompanije moraju ispuniti zakonski predviđene uslove da bi se javile na naš tender, a od njih je jedan i zaposlena odgovarajuća radna snaga. Ali, mnoge firme koje se jave na tender imaju problem s pronalaskom radne snage, mada je u pitanju dobro plaćen posao koji slijedi odmah nakon rudarstva u rangu fizičke težine, ali je kraće efektivno radno vrijeme i ne traje više od 4-5 sati dnevno.

Vrijedan i sposoban sjekač može na mjesečnom nivou zaraditi preko 100 hiljada dinara uz obezbijeđen smještaj i hranu – kažu u Boranji.

Kako kažu, protekle dvije sezone sve teže angažuju drvosječe zato što mnogi odlaze u inostranstvo za bolje uslove.

Preporuke
Loading..