Vjerujemo kako ste do sada imali prilike da čujete razne prognoze o tome kada će doći do smaka svijeta, o nekim katastrofama koje će nas zadesiti te kako su drevne civilizacije predvidjele kraj svijeta, ali nijedna od tih prognoza nije sa tačnoščću predivjela šta je to zapravo šta čekamo niti da je to pravi datum, ali kako god okrenemo ljudi koji predviđaju takve stvari neće nestati i stalno će predviđati nove datume kraja ovoga svijeta kakvog mi poznajemo.

Naime, u današnjem članku donosimo jednu takvu priliku i jednog “novog” proroka koji se zove Pol Bigli, koji je uvjeren kako će do kraja svijeta doći 212.12.2020 i to tačno na njegov rođendan.

On trvdi kako su svi datumi do sada pogrešno bili izračunati i ali je on došao do jednog datuma prema koje i u kojem će doći do tačnog poravanjanja Saturna i Jupitera, a ono što je najgore do svega jeste da mnogi ljudi misle kako je njegovo predskazanje tačno,.

Iako postoji veliki broj skeptika koji misle da je i ovo predskazanje Smaka svijeta još jedna u nizu nebuloza, a sa njegovim predskazanjem se slaže i i jedna astrologinja koja je poznata širom Amerike, a njeno ime je Jeane Dixon.

Bigli naime, trvdi kako su drevne Maje predvidjele datume i  tvrde kako je to tačno kada se poravnjaju Saturn i Jupiter i kada će se na nebu stvoriti najsjajnije tijelo na zemlji, mnogo sjajnije od sunca.

Vaš komentar?

Preporuke