Kao što znamo, lična karta je najvažniji dokumento koji služi za identifikaciju neke osobe. Sa njom se sve radi, i gdje god da dođete, po bilo kakve papire ili da aplicirate za nešto, uvijek vam te osobe i službenici traže liču kartu. Zato se potrudite da je nikada ne izgubite, jer je itekako bitan dokument, na kojeg ćete uvijek morati čekati 30 dana da bi dobili novi koji će se tek odštampati.JMBG je jako bitan za normalno funkcionisanje jedne osobe, adresa stanovanja, ime majke ili oca, to su svi bitni faktori i stavke koje služe za identifikaciju jedne osobe. Bez lične karte, svakako niste ama baš nigdje prispjeli. U gradovim akoji na primjer imaju puno više općina, vodi se jedinstveni registar bitan za svakog građanina, i podacima s anjegove lične karte.

Posljednji javni zakon u Srbji koji je izdat, datira još od 2007 godine, naime premaovom zakonu, lični identitet se dokazuje samo ličnom kartom i niti jednim drugim dokumentom, i kao takav, on je jedini validan. Kada su tih godina, građanima puštene nove biometrijske lične karte, one su zamjenile dotadašnje papirne, to jeste kartonske lične karte, koje su izgledale poput malih sveskica.Ovaj broj u desnom donjem ćošku, govori policiji koliko u toj državi zapravo ima osoba koje ima slične crte lica, kao što je vaše. POgledajte u vašu ličnu kartu, pa nam napišite koji je broj kod vas. 

Preporuke