SVjesni smo toga da se u svijetu dešavaju razne stvari koje vrlo brzo i mnogo lakše saznajemo putem interneta. SVemu tome doprinjelo je razvoj interneta i društvenih mreža u svijetu, pa su nam tako informacije mnogo dostupnije.

Naime, u današnjem članku vam donosimo jednu veoma neobičnu situaciju koja nam dolazi iz Velike Britanije,a naime, rjieč je o sahrani čovjeka koji se zvao Metju Mekkormik koji je cijelog svog života radio ako stolar i koji je bio toliko štedljiv da ga slobodno možemo nazvati škrticom.

On je cijelog svog životnog vijeka naporno radio i sagradio je veliku kuću i svoju djecu je odgojio, ali kada su u pitanju bile finansije, onda je samo on imao pravo da odlučuje na to.

Naravno, kako možemo i očekivati, njegovu ženu je to nerviralo naročito to jer je on sva novac koji je zarađivao nosio u banku i ona nikada sebi nije mogla da priušti neki luksuz.

Istpo tako trebalo bi napomenti da je on bio Škot, a oni su poznati u svijetu kako su mnogo škrti i ovo se i dokazalo u ovom slučaju.

Međutim, ono što je zapanjilo cijelu javnost jeste njegov testament kojim on nalaže da ukoliko dođe do njegove smrti, cijeli novac nasljeđuju njegova žena i djeca, ali sa jednim detaljem.

Naime, on je insistriao da se sav novac kojeg je on zaradio u svom životu sahrani sa njim, a to je isto tako zapanjilo i njegovog advokata, a on kada je umro ona je stavila kutijicu pored njega, a kada su je pitali šta je to uradila ona je rekla kako je stavila ček sa novcem i da može da ga troši tamo koliko hoće.

Kako vi ovo komentarišete?

Preporuke