Kada su naši prostori u pitanju svjesni smo da mi vrlo često u svojim kućama imamo starije namještaje ili ukoliko imamo neki novi komad namještaja onda uvijek mora da se  neki komad koji potiče iz 80tih godina vuče kod nas li bude u ostavi ili garaži.

Takve stvari nas jednostavno podjsećaju na staro doba, ali isto tako na naše starije, a pored toga n ki ga koriste jer zbog situacije mi ne možemo da priuštimo sebi da stalno mjenjamo namještaj.

Jedan od takvih stvari je i kredenac koji je svakako jedan od neistavnih dijelova domaćinstva na selu.

Kada su oni u pitnaju, većina ljudui se sjeća svih tih stvari i takve stvari nas jednostavno podsjeća na vrijeme kada smo odlazili kod baka i samim tim na neše djetinjstvo.

U ovim kredencima su ljudi držali sve što je bilo potrebno da jedno domaćinstvo ima, a uglavnom su to bile razne šerpe, tanjiri, escajg i u većini situacije je stojao u kuhinnji i bio je izrađen od pravog drveta, a veliki dio njih je imao i komad stakla koji je ugrađen u njih

Oni su danas izbačeni iz upotrebe, te ljudi uglavnom izbjegavaju da ga neko, vidi dok se na zapadu za ovaj komad namještaja izdvajaju velike svote novca.

ovu informaciju naši ljudi ne znaju da su ljudi recimo u Americi spremni da za ovo plate i čak nekoliko hljada dolara ili eura.

Da li ste vi imali ovakav ili poznajte nekoga ko je imao?

Vaš komentar?