Danas pričamo o nekim stvarno zaostalim običajima, koji se još uvijek praktikuju širom svijeta. Na to mislimo kada djevojčice koje još uvijek nisu punoljetne se udaju i to puno prije 17 godina starosti. Sljedeća situacija koja se desila dolazi nam iz dalekog Jemena. Ovdje se radi o djevojčici koja ima samo 8 godina, i koja je preminula već prve bračne noći sa svojim mužem koji ima vjerovali ili ne čak 64 godine.Arwa Othman, borac za ljudska prava je navela da se ovaj grozni slučaj desio u manjem selu pod nazivom Haajah, koje je nedaleko od grada Jaadi. Ona je rekla da je po njihovim plemenskim običajima u ovom selu u Jemenu, sasvim normalno da djevojčice ispod 10 godina starosti ulaze u spolne odnose sa nekada i 10 puta starijim muškarcima, što je van svake pameti. 

Ona je pokušavala na sve moguće načine uticati na samu državu i zakone, ali su onijednostavno pod nekim lobijem, koji diktira ovakve strašne stvari koje se svakodnevno dešavaju u Jemenu. Pokušavala je i preko raznih udruga, ali je svugdje nailazila na žalost na zatvorena vrata. KOntaktirala je i roditelje ove djevojčice, koji nemaju ništa s tim što je ona preminula. Oni su već od ranije imali dogovoreni brak, tako da je to sve do muža, i bilo je što je bilo. Ovo je faktički krivično djelo, ali na kraju krajeva niko ne odgovara pred drđavom i sudom. Šta vi mislite o svemu ovome?

Preporuke