Vjerovatno da ste i vi kao i dosta putnika doživjeli da im bude precrtan pečat u pasošu hemijskom olovkom u donjem desnom ugle dopišu slovo engleske abecede od A do I. Svoje značenje ima svako slovo od A do I, a u nastavku ćete i saznati šta to.

Svaka osoba koja prilikom putovanja u EU bude vraćena sa granice šengenskog prostora, dobit će precrtan pečat, kraj pečata će se dopisati slovo engleske abecede, a to ima svoje značenje.

Sljedeća su značenja:

A – osoba koja dobije ovo slovo znači da nema važeći dokument

B – osoba koja dobije slovo B posjeduje falsifikat ili krivotvoren dokument

C – nema važeću vizu, odnosno nema dozvolu za boravak u toj državi

D – krivotvorenu, prepravljenu i falsifikat vizu ima ova osoba

E – ne posjeduje dokumente kojima bi posjetu dokazala

F – osoba koja je prekoračila boravak od tri mjeseca u posljednjih pola godine

G – nema dovoljno sredstava za uzdržavanje

H – zabranu ulaska u područje šengena ili nacionalno područje ima ova osoba

I – za javni poredak, zdravlje i sigurnost jedne ili više članica EU predstavlja opasnost ova osoba

Sad ste i sami vidjeli šta znači koje slovo, vjerujemo da ranije niste obraćali pažnju.

Sad je najbolje da i sami pogledate narednu sliku, kako biste mogli vidjeti u potpunosti to o čemu pričamo

Nadamo se da ste i sami sad upućeni u sve ovo što se dešava. Dijelite ovo na društvene mreže sa vašim prijateljima, da i oni mogu vidjeti šta ovo znači, da se ne bi iznenadili idući put kad se pojave tamo.

Advertisement