Kćerka Zorana Đindića koja da ima trideset i dvije godine i koja je jako uspješna i mlada žena, a bez oca je ostala je sa samo 13 godina. Njena majka Ružica joj je upućivala veliku ljubav i uspijela je uputiti na pravi put, kao i njenog brata Luku. Svi kažu da je od malena Jovana bila mamina slika, pa mnogi govore da je ona nasljednica mamine ljepote kojom i danas zrači Ružica Đindić, a danas ona radi u Vladi Srbije.

2013. godine je diplomirala Komunologiju, a nakon toga je master za studije završila u Londonu. Stažirala je u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva od marta do septembra 2016. godine, gdje se bavila pitanjima koja se odnose na LGBT populaciju, socijalnog uključivanja Romkinja i Roma i inkluzivnog obrazovanja. 2016. godine je od oktobra do decembra stažirala u Grupi za socijalnu inkluziju Ministarsta prosvjete.

Ostatak teksta možete pročitati na linku koji se nalazi OVDJE.

Advertisement