JEDINA ISTINA: Ovoliko prosječnih balkanskih plata ima radnik u Njemačkoj ZA SAMO JEDAN MJESEC - Lifesytledom

JEDINA ISTINA: Ovoliko prosječnih balkanskih plata ima radnik u Njemačkoj ZA SAMO JEDAN MJESEC

U Njemačkoj, kao jednoj od najpoželjniji zemalja čiji su standardi daleko viši nego u ostatku svijeta, prosječna bruto plata iznosila je u 4.087 eura u 2016. godini.

Ukoliko to gledamo na godišnjem nivou to znači da je bruto plata za godinu 48 900 eura. Također, postoji i razlika u visini plate za muškarce i žene. Tako su žene imale prosječnu platu 3 527 eura, a muškarci 4 320 eura, te je očigledno da se radi o velikoj razlici.

U odnosu na prethodne izvještaje ta cifra je skočila sa 52 000 eura na 58 152 eura. Pored toga postoje plate koje idu u skladu sa odgovornosti u tom poslu te su poslovi u kom su poslodavci imali odgovornost za radnike imali i veću bruto platu koja je iznosila 66 651 eura. S obzirom na toz a koliko ljudi si odgovoran, toliko se povećava konačna zarada te postoje ljudi koji odgovaraju za 100 ljudi i imaju prohode oko 80 000 eura.

Dalje, plate u svim krajevima Njemačke nisu iste, tako da se u zapadnom dijelu Njemačke zarađuje znatno više nego na istočnom dijelu te zemlje. U poređenju sa 2016. godinom najveći rast zabilješio je Berlin, dok je najmanji napredak imala Bavarska regija u kojoj je prosječna godišnja bruto plata 61 700 eura. A trenutno najtraženija zanimanja su ljekar, zubar i indistrijski inžinjering..

Categories: Najnovije,Savjeti,Zanimljivosti

Leave A Reply