Svi vozači u Srbiji rijetko kada su pogledali u svoju vozačku dozvolu. Koliko ste puta u rukama imali svoju vozačku dozvolu? Kako svoju, tako i tuđu, ali jednu stvar ima koju sigurno niste primijetili. Sve vozačke dozvole u Srbiji, kao vodeni žig, nalaze se Dupljanska kolica.Djelo je akademskog slikara Nenada Bračića, koji je tako udahnuo novi život u arheološkom nalazu iz brončanog doba. Odgoorni ljudi iz Srbije, odlučili su mu odati počast na ovaj način, tako što su njegovo djelo stavili na svaku vozačku dozvolu. 

Dupljanska kolica naziv su za dvoja kolica koja su otkrivena početkom 20. stoljeća u Banatu, u mjestu Dupljaj, po kojima su i dobili ime, pa potječu iz srednjeg brončanog doba. U tom kraju imaju status nekog jako čuvanog arheološkog djela. Procjenjuje se da su stari oko 3.500 godina. Jedna kolica su na tri kotača i u njima su patke. Pored njih je pronađen i pokrivač. Svi ljudi iz te domene, su bili jako zainteresovani za ovakvu vrstu pronalaska. 

U ostalim kolicima ruda se razbija, pa imaju samo dva kotača, međutim ova su totalno drugačija, i baš iz tog razloga su posebna. Na kolicima su ljudske figure, ali s ptičjim kljunom. Na figurama je predstavljena suknja u obliku zvona i nakit koji je ugraviran. 

Narodna priča kaže da su kolica pronašli mještani iz Dupljaje, ali da su to bili samo komadi, i da su nešto uradili po tom pitanju. Kolekcionar iz Bele crkve u Srbiji Leonard Bem prepoznao je njihovu istinsku vrijednost i rekonstruirao ih uz pomoć nekih zanatlija.

Svi su oni zajedno tako sklopili kolica tako stručno da do danas nije moguće sa sigurnošću reći koji je dio autentičan, a koji je naknadno dodan. Godine 1929. Leonardov sin Karlo prodao je oba primjerka.

 

 

 

 

 

 

Preporuke