Svi znamo da je obična lična karta privatni dokument koji može potvrditi identitet osobe, a ne samo to. Također služi kao dobar dokaz za neke druge stvari koje se nalaze na njemu, a niste znali sigurno za ovaj mali sitni detalj. Ako je određeno međunarodnim ugovorom, osobna iskaznica može poslužiti i kao putovnica ili putna isprava, kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini.Tijela za unutarnju politiku redovito evidentiraju sve elemente osobnog statusa svakog građanina, posebno podatke o njegovom prebivalištu i mjestu stanovanja, evidenciju bračnog stanja građana, evidenciju putnih isprava, osobni identifikacijski broj građana, matični broj dotične osobe i mnoge druge detalje.

Ministarstvo unutarnjih poslova svake države odgovorno je za vođenje evidencije o zaprimljenim zahtjevima i izdatim osobnim iskaznicama. U pojedinim gradovima s više općina može se uključiti jedinstvena evidencija svih osobnih iskaznica izdanih u cijelom tom gradu, zavisno od slučaja.Zakon o osobnoj iskaznici koji je proveden 2007. godine uređuje identifikaciju osoba i vođenje odgovarajuće evidencije o izdatim ličnim kartama, a osim toga posebnu upravnu stvar, koja govori sve o dotičnom pojedincu.

 
Ovaj zakon kaže da osobna iskaznica može dokazati identitet osobe, pa je time i javna isprava. LK može poslužiti i kao najbolji dokaz drugih činjenica u njemu. Prije je bilo poznato da nove biometrijske lične karte imaju iste podatke kao i stare.

Međutim, broj na vašim novim osobnim iskaznicama zapravo otkriva, prema fotografiji koju imaju u bazi podataka MUP-a, koliko ljudi u toj bazi podataka izgleda kao vi, tj. koliko baza podataka može naći ljudi sa sličnim crtama lica kao i tvoja.

Ove su informacije provjereno točne i jasno pokazuju koliko ljudi u vašoj državi ima identične ili barem slične oblike lica kao osoba čija je osobna iskaznica. Da li ste znali za ovu informaciju?

Preporuke