Na žalost i danas za vas imamo jako tužne vijesti koje nam dolaze sa ovih prostora, tačnije iz Srbije. Rano jutros je preminula profesorica Božica Mladenović, redovni profesor na Univerzitetu filozofije u Nišu. Rođena je 01.01.1963 godine u Prokuplju, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je u Beogradu, sada već davne 1987 godine. Cijeli studij je završila 1990 godine odbranom magistarskog rada Žena na Topličkom ustanku 1917 godine. Inače, 1998 godine odbranila je doktorsku disertaciju Grad u Vojno generalnom guvernmanu u Srbiji u periodu od 1916 do 1918 godine. Od avgusta 1988 radila u istoijskom institutu SANA. U okviru naučnih projekata ovog instituta objavljivala je istorijske izvore i navode iz ovog cijelog perioda. 

Od aprila 2008 godine radi na Departmanu z istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Tu je radila kao profesor na predmetu Istorija Srbije u 19 vijeku. Inače, uporedo sa poslom na fakultetu pisala je i jako zanimljive knjige. zdala je njih 5 koje su bile monografije, te je napisala preko 100 novinarskih članaka i artikala. Učstvovala je na jako puno nacionalnih i međunarodnih skupova, gdje je pokupila jako veliki broj jako vrijednih nagrada. U periodu od 2016 do 20118 godine, radila je na Departmanu za istoriju u svom rodnom Nišu. Sahrana je u petak u 12 sati na gradskom groblju u Nišu.

Preporuke