U modernom dobu internet je ušao u skoro sve sfere našeg života , ako ne i baš sve , sve je dostupno i apsolutno se sve može završiti , nabaviti i uraditi preko interneta. Često se naleti na neke loše i ružne stvari , ali se mogu naći i neke lijepe i korisne, te neka nova iskustva , koja vam drugačije ne bi ni bila dostupna. Jer internet kao takav dozvoljava svima da imaju pristup svemu. Međutim negativna je strana izrazito veliki broj internet prevara , a taj broj je u stalnom porastu ,veliki broj ljudi nasjeda na neke nove trikove , u prom redu jer su im takve stvari nepoznate , a u drugom jer smo nedovoljno educirani o takvim stvarim a , i čini nam se nevjerovatnim da se neko baš time bavi.

 

 

Veliki broj ljudi je podijelio svoja iskustva sa drugima kako i na koji način su im ouđene velike količine novca , putem na primjer brojeva kreditnih kartca , koje su dali upravo zbog neke internet sheme prevare. TAkođe internet prevaranti često koriste i mailove sa humanitarnim sadržajem za uplatu sredstava na njihove račune , i obično kada se takve prevare otkriju već bude previe kasno da se novci spase, a najčešće su ti aplei ako koncipirani da predstave situaciju kao da se radi o borbi za život i svaki je trenutak presudan pa baš bog toga jadnji ljudi nasjedaju jer svi žele pomoći osobi koja je u takvoj nevolji.

U Srbiji se posljednjih dana pojavila još jedna takva prevara , ali ovaj puta putem mobilnog telefona , odnosno telefonskog broja , naime neko vas pozove i pita s kim živite, kakvo vam je zdravstveno stanje , sve pod okriljem krinke da se radi o anketi zbog situacije sa korona virusom,a to uglavnom bude tema većine pitanja koja vam postavljaju u toku razgovora. Građani su počeli masovno prijavljivati ovakve pozive jer se ne zna ko se sa druge strane telefonske linije , niti zašto postavljaju ovakva pitanja i šta mogu uraditi sa podacima koje ste im dali , vašim glasom , kratkim odgovorima i tako dalje. A osim toga ono što stavlja akcenat na sumnjivost ovih poziva je činjenica da dolaze sa skrivenih brojeva.

 

 

 

Obično odmah nakon razgovora počinju da nde razne ljekovite trave , čajeve , maze , pomade, koje bi vam sudeći prema njihovom predanju mogle i trebala olakšati život ,sve probleme riješiti, a činjenica je da neki ljudi čak i nasjendu na ovakve prevare pa kupe ono što prevaranti nude. U zdravstvenoj inspekciji Srbije tvrde da oni pretežno ciljaju penzonere koji žive sami , te nemaju nekoga ko bi o njma brinuo, podvale im kremu id 500 dinara , sebi naprave reklamu ,a krema nema nikakve ljekovite efekte , niti pomaže jadnim ljudima. Da li ste imali priliku dobiti jedan ovakav poziv , ako jeste , kako ste vi psotupili ?