Kao što smo i sami svjedoci posljednjih godinu dana svijetom hara virus , koji je sa sobom osim bolesti donio i brojne druge efekte koji su itekako negativni , posebno kada se radi o ekonomiji i cjelokupnom sistemu novca , zarađivanja i potražnje. Sa ovom pandemijom je došla i ekonomska kriza prouzrokovana brojnim zatvaranjima , resrikcijama i ograničenjima , ljudi su na neki način prepušteni sami sebi  i svojim porodicama. Zatvoreni su restorani , kina , kulturni centtri , stadioni , velike su količine robnih rezervi potrošene u mnogim zemljama , a ljudi su cijelu rpoteklu godinu živjeli u nadi da će senešto promijeniti i da će krenuti na bolje.

 

Međutim to baš i nije situacija , iako je iz KIne sve krenulo , desio se jedan paradoks , KIna je svoju pandemiju riješila , zatvorila granice i oni su sada mirni , kod njih nema novih slučajev dok ostatak svijeta “gori” . U našem regionu Srbija prednjač po broju vakcinisanih i revakcinisanih osoba , ali se crne brojke i dalje niću , veliki je broj oboljelih i umrlih ,a veoma je teško ponovo ljude gledati kao ljude jer nam se trenutno sve svodi samo na brojeve. Sve su oči bile uprte u vakcine i sva se nada polagala u njih da će omogućiti povratak normalnom životu i normalnim aktivnostim , iz tog s erazloga tao rapidno i krenulo sa procesima prozvodnje vakcina i to  razliitim zemljama , ali s ebrzo krenulo i sa vakcinacijom , međutim problem leži u tome što se situacija nije toliko poboljšala koliko se očekivalo. Šta više čini se da je još dugo neće doći do pravog poboljšanaj i svi smo zabrinuti zbog toga.

Pitanje je postavljeno Engleskom premijeru , Borisu Džonsonu , kakva su njegova predviđanja za budućnost , je rje on poznat po svojoj brutalnosti i surovosti , ali i sikrenosti bez uljepšavanja. Međutim  nejgov odgovor nije niko očekivao. On je rekao  da smatra da nas čeka čak i veća kriza i gore bolesti do 2030 godien , jer se čovječanstvo sve rapidnije razmnožava i doseže kritične brojke broja ljudi na zemlji , zbog toga su neminovni neki ranije izbjegnuti kontakti izeđu ljudi i životinja , te će bolesti poput ove izazvane kovidom 19 biti sve češće i usput je zaključujućo svoje izkaganje , rekao da je ljut na svjetske sile što ulažu tolike nivce u razvoj nuklearnog naoružanja umjesto u medicinu i istraživanje lijekova za bolesti koje nas mogu snaći.