Svjesni smo toga da je jako lijepo pronaći neke stare fotografije za koje nisze znali gdje se godinama nalaze i samim tim se prisjetitit starih vremena i vremena kada su one nastale.

Naime, naročito nam proradi nostalgija kada nađemo neke školske slike kada nam je jedna briga bila da učimo i biranje daljeg obrazovanja.

Sada kada vidimo te slike tačno možemo da kažemo sebi i da se preispitamo da li smo postali ono za čime smo maštali u tom periodu.

Ukoliko je odgovor na to pitanje ne, onda je to znak da smo podbacili i da nismo bili dovoljno jaki i da smo vremenu i ostalim brigama dopustili da nas odvuku od naših snova.

Upravo zbog, toga u danšanje vrijeme imamo mnogo ljudi koji rade one poslove koje ne vole ili ne žele i to samo zbog toga što je neko drugi određivao sudbinu umejsto njih.

Sa druge strane postoje oni ljudi koji su grabili ka svom cilju a jedan od takvih je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je znao šta želi i bio mnogo ambiciozan jer je uvijek želio biti predsjednik Srbije, što je na kraju i uspio

Kada je u pitanju on, mišljenja oko njega su podijeljena i postoje oni ljudi koji se ne slažu sa njime, dok postoje i oni koji odobravaju njegov svaki potez.

Naime, kada je u pitanju njegov život on je jednom prilikom pričao o tome kako su on i njegova porodica pripadali srednjem staležu i da su se jako često selili i to od Zemuna do Savskog venca, a onda su se smirili na Novom Beogradu.

Nego na ovoj slici se nalazi on. Da li ste uspjeli da ga pronađete?

Vaš komentar?

Preporuke