Ono što je sigrunio jeste da su ljudi, naročito na Balkanu jako religiozni i da je naša religija duboko povezana sa našom tradicijom, a sva ta uvjerenja naročito religiozna se prenose na sa koljeno na koljeno kroz cijele generacije.

Međutim, kada je u ptianju današnje vrijeme, mladi ljudi religiju shvataju na svoj način, a pored onih koji religiju shvataju na tradioncilani način, postoji veliki broj ljudi koji se izjašnjavaju kao agnostici i ateisti.
Sa druge strane imamo dosta onih ljudi, naročito onih mladh koji odluče prihvatiti duhovni poziv, pa imamo mnogo mladih ljudi koji su postali popovi, hodže, sveštenici i tako dalje,
U današnjem čalnku donosimo jednu zanimljivu stvar koju stvarno ne možemo vidjeti svakog dana, a radi se o tome da je jedan pop u Srbiji išao na redovno svećenje kuća, a mnogima je zapalo za oko to kako je on išao od kuća do kuća.

Naime, u starije vrijeme se to radilo pješke i pop je obilazio svaku kuću ponaosob i svetio je, dok ovaj pop iz priče se toliko modernizovao da je on odlučio da ne hoda nego da uzme trotinet.

Ovu pojavu je snimila jedna djevojka i onda je postavila cijeli snimak na internet koji je u veoma kratkom roku postao viralan, a ispod snimka su se nizali razni komentari koji su bili smješni, koji su isto tako bili kreativni, a bilo je i onih koji su cijelu ovu ideju pozdravili i rekli kako se sve treba razvijat u korak sa vremenom, pa čak i religija.

Kako vi ovo komentarišete?

Preporuke