Poznato je da je srce najvažniji ljudski organ  i negovo zdravlje se mora neprestano nadzirati , posebno kod osoba koje su starije od 50 godina. Mnogi ljudi misle a nemaju brige jer su trenutno zdravi , ali bi sve trebali početi raditi određene stvari , kako bi svoje srce održali u najboljem mogućem obliku.

Sjedilački način života nikako nije dobar za srce , pa je potrebno da stariji ljudi provode sve više vremena u šetnji , jer samo jedna lijepa šetnja dnevno može poboljšati vaše zdravlje. Pored toga svi bi trebali redovito provjeravati krvni pritisak i pratiti sve promjene koje su se dogodile kako bi se na vrijeme utvrdilo postoji li neka bolest.

Trebali bi jesti što više zelenog povrća , jer sadrži puno vitamina K , koji je vrlo važan za gustoću krvi i jačanje kostiju , a također bi trebalo smanjiti konzumaciju alkohola , jer alkohol utiče na pritisak kao i druge bolesti , kao što je kardiomiopatija. Svakako bi trebalo smanjiti pušenje ,a bilo bi bolje ako se pestane u potpunosti jer nikotin djeluje na sužavanje arterija.

Preporuke