Stručnjaci koji se bave pitanjima vezanim za odgoj djece ističu kako je samopouzdanje jako važno za djecu, djeca su otpornija, snalažljivija, imaju puno bolji učinak u školi, i bolji su u đuljudskim odnosima.

Psuhoterapeutkinja  Ejmi Morin ističe  sedam savjeta za  roditelje koji će pomoći  u odgoju  djece:

1. Možda smatrate  da će neki poslovi biti previše za  vašu djecu, da će ih dovesti u stresno stanje, ali naprotiv bavljenje kućnim poslovima će im  pomoći da postanu odgovorni.

2. Nije lako gledati ako  vaše dijete doživi neuspjeh,  kada bude  odbijeno ili kada nešto zabrlja. U tim slučajevima najveći broj roditelja požuri da “uhvati” svoje dijete  prije nego što padne. Ali se na taj način ustvari uskraćuje djeci prilika da nauče boriti se ,da prime neuspjeh i uzvrate “udarac”.

3. Kada štitite djecu od  njihovih emocija obratite pažnju kako reagujete jer način na koji reagujemo na izlive emocija   djeteta može uveliko da utiče na razvoj  emocionalne inteligencije ali i samopoštovanja djeteta. Naravno da j eto prirodni instinkt  da poželite da razveselite svoje dijete kad je tužno ili da na neki način  smirite dijete  onda kada je  ljuto.

4. Ako govorite svojoj djeci nešto kao na primjer  “nismo u mogućnosti da  vam priuštitimo nove patike kao kod vaših drugova jer smo mi siromašniji od njih ” onda se kod djece stvara osjećaj da na većinu životnih okolnosti ne mogu uticati. Na taj način podstičete  mentaliteta žrtve, jer tako u stvari potičete djecu da  budu samosažaljiva i da preuveličavaju svoje probleme i nesreće a baš suprotno trebalo bi da ih  ohrabrite da preduzmu neke korake  koji će to poboljšati.

Ona djeca koja sami biraju svoje izbore, imaju daleko više samopouzdanju,puno su optimističniji  kada je u pitanju stvaranje bolje budućnosti za  sebe.

Nastavak teksta možete pročitati na linku OVDJE.

Preporuke